ธุรกิจของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ Provincial Electricity Authority (PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินธุรกิจในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในเชิงการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าของ กฟภ. ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟงานตรวจสอบซ่อมแซมและงานบำรุงรักษา และงานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน