CSR Today

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage PEA CSR

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Video image

[Highlights]​ กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย Let's be Hero 🧒👧

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

สามารถรับชมได้ที่นี่เลย 👇👇

#pea #PEACSR
#peaส่งความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

PEA ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสอยดาว

วันที่ 21 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรได้มีโลหิตสำรองเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยได้ต่อไป อีกทั้ง PEA ยังได้มอบน้ำดื่ม พร้อมของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนที่มารับบริการและบริจาคโลหิต โดยมีนายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว

หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของวัน Car Free Day หรือ วันปลอดรถ 🚗 กันมาบ้างไม่มากก็น้อยจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งโดยภาครัฐและเอกชน ✨ เพื่อการสนับสนุนให้มีการเดินหรือปั่นจักรยานเมื่อต้องเดินทางในระยะทางใกล้แทนการใช้รถยนต์ พร้อม ๆ กับรณรงค์ให้คนใช้รถขนส่งมวลชนกันมากขึ้น และเพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เราทุกคนกำลังเผชิญ 😰☠️

แม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นปัญหาที่บางครั้งเราอาจสังเกตเห็นได้ยากด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้เมื่อเราหายใจ 💨 โดยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเราต้องหายใจเอามลพิษและฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมากน้อยเพียงใด ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ 🤧 ดังนั้นหากเราทุกคนอยากสูดอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์...ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นไปด้วยกันทีละนิด ด้วยการลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น 🚫 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไปพร้อม ๆ กับการช่วยโลกลดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย 🌎✨

มาร่วมมือกันทำให้ทุกวันเป็นวัน “Car Free Day” 🚴‍♂️ เพื่อช่วยให้โลกใบนี้สะอาดและสำหรับให้พวกเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจต่อไปอีกนานเท่านาน... 💚

#Carfreeday
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้

หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของวัน "Car Free Day" หรือ วันปลอดรถ 🚗 กันมาบ้างไม่มากก็น้อยจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งโดยภาครัฐและเอกชน ✨ เพื่อการสนับสนุนให้มีการเดินหรือปั่นจักรยานเมื่อต้องเดินทางในระยะทางใกล้แทนการใช้รถยนต์ พร้อม ๆ กับรณรงค์ให้คนใช้รถขนส่งมวลชนกันมากขึ้น และเพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เราทุกคนกำลังเผชิญ 😰☠️

แม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นปัญหาที่บางครั้งเราอาจสังเกตเห็นได้ยากด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้เมื่อเราหายใจ 💨 โดยเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเราต้องหายใจเอามลพิษและฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมากน้อยเพียงใด ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ 🤧 ดังนั้นหากเราทุกคนอยากสูดอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์...ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นไปด้วยกันทีละนิด ด้วยการลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น 🚫 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไปพร้อม ๆ กับการช่วยโลกลดปัญหามลพิษทางอากาศอีกด้วย 🌎✨

มาร่วมมือกันทำให้ทุกวันเป็นวัน “Car Free Day” 🚴‍♂️ เพื่อช่วยให้โลกใบนี้สะอาดและสำหรับให้พวกเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจต่อไปอีกนานเท่านาน... 💚

#Carfreeday
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว

🔴 เชิญรับชม Live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัย ศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่าง 3 หน่วยงาน :
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#NIDAThailand
#pea #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19  สนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
•
วันที่ 20 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสถาปนา PEA ครบรอบ 61 ปี โดยสนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อส่งกำใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมีนายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ 
•
ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

#PEA #PEACSR 
#PEAส่งต่อความรักษ์Image attachmentImage attachment

PEA ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสถาปนา PEA ครบรอบ 61 ปี โดยสนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อส่งกำใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยมีนายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

#pea #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

2 วัน ที่แล้ว

📍 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. 

🔴 เชิญรับชม Live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัย ศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่าง 3 หน่วยงาน :

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#NIDAThailand
#PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📍 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.

🔴 เชิญรับชม Live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัย ศึกษา ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่าง 3 หน่วยงาน :

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#NIDAThailand
#pea #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

โหลดเพิ่มเติม