CSR Today

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage PEA CSR

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
เต่าทะเล ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนานมากชนิดหนึ่ง แต่การเจริญเติบโตของเต่าทะเลจนถึงช่วงเจริญพันธุ์ ก็ใช้เวลายาวนานด้วยเช่นกัน และจากอัตราการอยู่รอดของลูกเต่าทะเลตั้งแต่ฟักจากไข่จนถึงระยะโตเต็มวัยที่สามารถขยายพันธุ์ได้ คิดเป็น 1 ใน 1,000 ซึ่งเป็นอัตราการอยู่รอดที่ต่ำมาก ทำให้เต่าทะเลเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง อีกทั้งจากปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเล ยิ่งทำให้จำนวนเต่าแต่ละวัยลดน้อยลงอย่างมากทวีคูณ รวมไปถึงส่งผลทำลายต่อระบบนิเวศของท้องทะเลอีกด้วย 🐢
.
PEA CSR จึงอยากชวนทุกคนร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเล เพื่อช่วยให้เต่าและสัตว์ทะเลอื่น ๆ มีชีวิตที่ยาวนานอย่างปลอดภัย 🌊
.
#วันเต่าโลก #WorldTurtleDay #PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้

เต่าทะเล ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนานมากชนิดหนึ่ง แต่การเจริญเติบโตของเต่าทะเลจนถึงช่วงเจริญพันธุ์ ก็ใช้เวลายาวนานด้วยเช่นกัน และจากอัตราการอยู่รอดของลูกเต่าทะเลตั้งแต่ฟักจากไข่จนถึงระยะโตเต็มวัยที่สามารถขยายพันธุ์ได้ คิดเป็น 1 ใน 1,000 ซึ่งเป็นอัตราการอยู่รอดที่ต่ำมาก ทำให้เต่าทะเลเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง อีกทั้งจากปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเล ยิ่งทำให้จำนวนเต่าแต่ละวัยลดน้อยลงอย่างมากทวีคูณ รวมไปถึงส่งผลทำลายต่อระบบนิเวศของท้องทะเลอีกด้วย 🐢
.
PEA CSR จึงอยากชวนทุกคนร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเล เพื่อช่วยให้เต่าและสัตว์ทะเลอื่น ๆ มีชีวิตที่ยาวนานอย่างปลอดภัย 🌊
.
#วันเต่าโลก #worldturtleday #PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

1 วัน ที่แล้ว

PEA ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง นำโดยนายนัคเรศ สุเรือง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการทำความสะอาดศาลาประชาคม เก็บกวาดขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ และซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณศาลาประชาคมฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#ระยอง #ปลวกแดง
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

3 วัน ที่แล้ว

PEA จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นายชนธัญ แก้วแกมเพ็ชร์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง PEA จัดโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ประจำปี 2565 โดยมีบุคลากร PEA กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#บริจาคโลหิต
#ตรัง
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

แม้วันคุ้มครองโลกจะผ่านไปแล้ว แต่การลงทุนเพื่อโลกของเรานั้น ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง (Invest in Our Planet) วันนี้ PEA CSR ขอรื้อฟื้นความจำกันอีกครั้งกับวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ที่พวกเราสามารถทำได้ง่าย ๆ ในบ้าน เพราะขึ้นชื่อว่า “ขยะ” แล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกบ้าน หากจัดการไม่ถูกวิธีรับรองว่าส่งผลกระทบต่อโลกของเราแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 🗑️
.
ในการคัดแยกขยะนั้น มีจุดสังเกตง่าย ๆ ที่หลายคนอาจเคยผ่านตามาบ้างแล้ว นั้นก็คือ สีของถังขยะ 🔴🟢🔵🟡 จะมีสีอะไรบ้าง แล้วต้องทิ้งขยะประเภทอะไร เราไปดูกันเลย 🚮

#InvestInOurPlanet
#PEAส่งต่อความรักษ์ #PEAรักษ์ให้โลกรู้
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

4 วัน ที่แล้ว

PEA ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการคัดกรองความสมบูรณ์และความปลอดภัยของโลหิต สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ยูนิต สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต และในการนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยังได้เปิดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ สำหรับผู้ที่มีความจำนงในการบริจาคครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#บริจาคโลหิต
#พิษณุโลก
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

PEA มอบถุงยังชีพ "PEA ช่วยเหลือประชาชน” ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
นายอนุวัตร์ ทองชิต ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน และนายยุทธเดช เจนงาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง PEA มอบถุงยังชีพ "PEA ช่วยเหลือประชาชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

#PEA #PEACSR
#PEAส่งต่อความรักษ์
#น้ำท่วม
#สุราษฎร์ธานี #วิภาวดี #ตะกุกเหนือ
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

5 วัน ที่แล้ว

โหลดเพิ่มเติม